man tir ons tor fre lør søn
2
4
5
6
7
12
13
14
16
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31

Image

Efter at klubbåden Dyk-Et havde været på langfart til Kullen og senere Sjællands Odde stod det klart for os, at båden var meget urolig i høj sø og derfor var bedst egnet til kortere ture i beskyttet farvand, hvor bølgerne ikke var alt for store.

Ved dykkerbådens ombygning var en tung luftkompressor og en stor tryktank taget ud af båden og den havde fået en større overbygning, hvilket nok havde forrykket tyngdepunktet, så Dyk-Et nu ikke var så sødygtig som den havde været. Der blev derfor mest arrangeret endagsture i Øresund, blandt andet til Flakfortet hvor fotoet er taget. På turen deltog der nogle medlemmer fra Rødovre Sportsdykkerklub, som vi dengang havde et samarbejde med.

Flakfortet er en kunstig ø, som blev anlagt i 1910-15 på Saltholm Flak som led i Københavns befæstning, som omfattede Middelgrundsfortet, en række forter på land og hele Vestvolden. Denne stærke befæstning af hovedstaden samt en dengang ret stor hær og flåde, var sandsynligvis medvirkende til at holde Danmark ude af første verdenskrig. I anden verdenskrig gik det som bekendt anderledes, men det er en helt anden historie. Under den kolde krig var Flakfortet base for luftværnsmissiler indtil 1968, hvorefter fortet lå ubenyttet hen i en årrække. Senere blev fortet benyttet af Dansk Sejlerunion og er i dag købt af et svensk selskab, som har planer om at åbne en restaurant på øen.

 Dykkermæssigt var Flakfortet ikke specielt interessant. Stensætningen rundt om øen var som alle andre havnemoler, med den fauna som der er på et stenrev. Det mest interessante var at gå på opdagelse i det indre af fortet, med dets mange gange, mandskabsrum og forladte kanonstillinger, som lå øde hen og blot ventede på at blive genbrugt til et andet og mere fredeligt formål.

 Stidsen