Priser

Dagsturspriser for bådture i klubben er baseret på, at klubben bidrager med 100 kr. pr. person pr. tur. Dette tilskud er beregnet ud fra de omkostninger der er ved at servicere båd og trailer. 

Eventuelt underskud pga. ture med få deltagere, dækkes ligeledes af klubben.

Det er derfor besluttet, at klubture koster følgende: 

En dags bådture  Pris
med udgangspunkt fra klubbens garage i Ballerup til destinationer inden for broerne. 100 kr.

med udgangspunkt fra klubbens garage i Ballerup til destinationer, hvor man krydser en bro.
I tillæg til turprisen deles som minimum udgiften til bil & bådtrailer mellem deltagerne.

150 kr. 
med ekstra lang sejltid, f.eks. en dagstur til Fu Shan Hai, eller til Arres. 250 kr.

Ture der strækker sig over flere dage

 

Flerdagsture betales fuldt ud af deltagerne selv.

Turlederen udarbejder forud for turen, et realistisk budget.

Et evt. underskud dækkes fuldt ud af deltagerne selv.

Fastsættes ud fra budget.

Gæstedykkere (Kun medlemmer af DSF)

 

Turdeltagere, der ikke er medlem af klubben, skal tegne et turmedlemskab.  

Turmedlemskabet er nødvendigt af hensyn til klubbens bådforsikring.

Print og udfyld denne blanket forud for fremmøde: Indmeldelsesblanket

100 kr.

For ovenstående priser gælder det, at man er medlem af Dansk Sportsdykkerforbund (DSF)

Kan gæstedykkere ikke fremvise gyldigt DSF medlemskab, er de udelukket fra at deltage på klubbens ture.