Vision  

Turudvalget i Baracuda vil arbejde for, at klubbens medlemmer får mulighed for at kunne dyrke deres interesse for dykning ved at lave de ture, der understøtter medlemmernes interesser.

Turudvalget vil være med og hjælpe klubbens medlemmer med at arrangere deres egne ture, så de bliver gennemført forsvarligt, og så alle får en god oplevelse fra start til slut.  

Formål  

Turudvalget vil arrangere ture til kendte destinationer, og vil holde øje med nye steder at dykke ved at være aktiv på dykkerrelaterede fora og via de sociale medier. Udvalget lader sig meget gerne inspirere af klubbens medlemmer til at arrangere ture, hvor hen klubbens medlemmer gerne vil dykke. Det være sig vrag, stenrev, Havnemoler, beton konstruktioner, eller hvad man nu kunne finde spændende ...  

Møder i udvalget

Turudvalget inviterer til åbne turudvalgsmøder flere gange om året med henblik på, at samle inspiration til nye ture, og for at lodde stemningen for interessen for at dykke på de kendte destinationer.  

Turudvalget forventer, at man på de åbne turudvalgsmøder bidrager i snakken om dykkersteder og ture, så udvalget får noget at arbejde med. Om man kommer med nye destinationer, eller med et ønske om et genbesøg på en bestemt position, er ikke vigtigt.  

Turudvalget kan ikke lave ture uden at de ved hvor klubbens medlemmer gerne vil dykke.  

Udvalget afholder også møder med lokale venskabsklubber for på den måde, at lade sig inspirere til nye dykkerpositioner og for at knytte bånd mellem klubberne så større ture kan gennemføres i fællesskab. Ved sådanne ture vil det give mulighed for, at Baracudas medlemmer kan dykke med andre dykkere end klubbens egne medlemmer for der igennem, at udvikle deres dykkererfaringer og få en bredere kontaktflade til at dyrke sin specielle interesse inden for dykning, som man selv holder af.    

Brainstorming  

En gang årligt inviteres til en en brainstorming-aften, hvor de store linjer trækkes op. Hvor skal vi hen på weekendture, eller hvis der er lokationer, der ligger længere væk, kan det blive til en uge tur. Fra det seneste møde i klubben kom nedenstående dykkersteder op på tavlen.  

 • Dagsture  
  • Burg
  • Korsør (Sprogø)
  • Møns klint (Klintholm)    
 • Tørdyk
  • Den blå Planet Sund & Bælt
  • Sea war Museet i Tyborøn 
  • Strandingsmuseet i Thorsminde
 •   Weekendture i Skandinavien
  • Lysekil 
  • Kristiandsand (Hos Carlo)
  • Forlænget weekend Ubådsmassakren 
  • Dyk Leif
 • Weekendture i Danmark    
  • Bornholm 
  • Langelandsbæltet Burg (Rødby)
  • Strømdyk (Langelandsbæltet)
  • Naturdyk
 • Ugeture    
  • Live Aboard i Kroatien f. eks: Jerzera    

Medlem af turudvalget  

Turudvalget er dannet på den seneste generalforsamling og virker for et år af gangen. Det begrænser dog ikke klubbens medlemmer fra at være med i udvalget. Hvis du gerne være med til at planlægge ture i klubben, kan du kontakte en fra turudvalget.