Generalforsamling

26
generalforsamling
Kategori
Klubarrangementer
Dato
2021-05-29 13:00 - 17:00
Sted
Ballerup indrætsby 28, st.th., 2750 Ballerup

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.  
 3. Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitetsplaner.
 4. Afsløring af årets Baracuda. Indstillinger modtages
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag:  
  1. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §2 ændres i henhold til bilag.
  2. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §4 ændres i henhold til bilag.
  3. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §6 ændres i henhold til bilag.
  4. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §8 ændres i henhold til bilag.
  5. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §9 ændres i henhold til bilag.
  6. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §10 ændres i henhold til bilag. 
  7. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §11 ændres i henhold til bilag.
  8. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §12 ændres i henhold til bilag.
  9. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §13 ændres i henhold til bilag.
  10. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §14 stk.7 ændres i henhold til bilag.
  11. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring: §18 ændres i henhold til bilag. 
 7. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse.  
 8. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af Formand: Carsten Gianelli er på valg. Genopstiller ikke. 
  2. Valg af Sekretær: Rasmus Bendsen er på valg.
  3. Valg af bestyrelsesmedlem: Peter Oldrup er på valg. Genopstiller ikke.  
  4. Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Pedersen er på valg. Genopstiller ikke. 
  5. Valg af suppleant: Ole Bro er på valg.
  6. Valg af suppleant: Flemming Stidsen er på valg.
  7. Valg af revisor: Jan Morgils er på valg.
  8. Valg af revisorsuppleant: Ole Rasmussen er på valg. 
 9. Valg af Udvalg
  • Klubbens udvalg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i det omfang der fortsat er  behov og interesse i arbejdet. For tiden har klubben følgende udvalg:
  • Uddannelsesudvalg 
  • Materialeudvalg 
  • Husudvalg 
  • Turudvalg 
  • Redaktionsudvalg 
  • Webudvalg 
  • Barudvalg
  • Fyraftensdykudvalg
  • Foto- og videoudvalg 
  • Sikkerhedsudvalg
  • Samarbejdsudvalg  
 10. Eventuelt.  

Bilag:  

 • Klubbens gældende vedtægter, som de er vedtaget på generalforsamlingen d. 18. november  2017.
 • Liste over forslag til vedtægtsændring.

Bemærk, at de to dokumenter er samlet i et dokument, der hedder "Bilag til generalforsamling 2020.pdf" 

Dokumentet kan downloades i dette kalenderarrangement.

 
 

Alle datoer

 • 2021-05-29 13:00 - 17:00